duminică, 18 august 2013

13. Casa Dissescu, 1908-1912Casa Dissescu, Calea Victoriei nr. 196 colț cu str. Ghe. Manu
1908-1912, modificare (cu Alex. Clavel)
fost Institut Italian, azi Institutul de Istoria și Teoria Artei:Foto: Iulia Crineanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu