sâmbătă, 7 septembrie 2013

Educație și carieră1866 - 1870 Urmează cursuri liceale în Paris
1870 - 1873 Școala centrală de arte și manufacturi, Paris. Absolvent cu diplomă de inginer-constructor
1873 Inginer în Ministerul Lucrărilor Publice (M.L.P.)
1874 - 1879 Inginer-șef al Capitalei
1875 Primul curs de mecanică elementară la Școala Militară
1876 Membru al Societății de arhitecți și ingineri
1880 - 1920 Profesor de geodezie, tehnologie și construcție la Școala de poduri și șosele
1881 Membru al Societății Politehnice
1883 Realizează Planul de sistematizare al orașului cu ocazia canalizării Dâmboviței
1886-1888 Membru în Comisia Tehnică Consultativă a Ateneului
1889 Membru în Consiliul de Administrație al C.F.R și Soc. Române de Construcții și Lucrări Publice
1891 Arhitect al M.L.P.
1891 Membru al Societății Arhitecților Români
1892 Membru al Consiliului Tehnic al M.L.P.
1892 Membru al juriului concursului Gării Centrale
1897 Profesor la Școala superioară de arhitectură
1905 - 1908 Director general al Poștelor
1900, 1913 - 1927 Membru în Comisia Monumentelor Istorice
1913 - 1918 Președintele Societății Arhitecților Români

Sursa: Nicolae Noica, Tradiții românești în construcțiile de lucrări publice, Ed. All, București, 1997
Revista Arhitectura

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu